https://przedszkolebus.pl/

Badanie Ados 2 (Szczecińska oraz Niemcewicza)

Przyjmujemy zapisy na badanie diagnostyczne ADOS 2. Jest to narzędzie służące do obserwacji zachowań charakterystycznych dla autyzmu. Najmłodszy uczestnik badania musi mieć skończony jeden rok życia i potrafić chodzić. Nie ma górnej granicy wieku. Jest to narzędzie zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Dla każdego z badanych dopasowywany jest odpowiedni moduł badania. Dziecko lub osoba dorosła otrzymuje kilka zadań do realizacji.

Czas trwania badania mieści się w przedziale od 40 do 60 minut.

W przypadku dzieci młodszych wskazane jest aby podczas badania był ktoś bliski dziecku, może to być rodzic, babcia czy opiekunka

Po skończonym badaniu diagnosta koduje na specjalnym arkuszu zaobserwowane zdarzenia. Pozwala to stwierdzić czy i w jakim stopniu zachowania wskazują na zaburzenia spektrum autyzmu. Na spotkaniu z rodzicami (opiekunami) dziecka omawiane są wyniki badań